,,Contribuţia ONU la consolidarea statului de drept în Republica Moldova”

La data de 07 noiembrie 2022, Cercul ştiinţific studenţesc ,,AREOPAG” al Catedrei drept public, securitate a frontierei, migraţie şi azil, a organizat masa rotundă studenţească, dedicată fondării Organizației Națiunilor Unite, cu genericul ,,Contribuţia ONU la consolidarea statului de drept în Republica Moldova”.

La eveniment au participat conducerea Academiei  ,,Ştefan cel Mare”, cadrele didactice ale catedrei şi studenții Ciclului I al Facultăţii Drept, Administraţie, Ordine şi Securitate Publică, domeniul de formare profesională ştiinţe administrative.

Obiectivul propus în cadrul reuniunii a inclus implicarea activă a studenţilor instituţiei în analiza şi studierea realizărilor ONU, promovarea intereselor şi priorităţilor naţionale în cadrul acestei organizaţii. O deosebită atenţie s-a acordat provocărilor cu care se confruntă comunitatea internaţională, precum şi dezvoltarea durabilă, schimbările climaterice, contracararea terorismului, dezarmarea, bunăstarea populaţiei, promovarea democraţiei şi a drepturilor omului.

Totodată, în cadrul mesei rotunde au fost abordate diverse teme cu referire la realizările notorii ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ce au favorizat consolidarea statului de drept în ţara noastră, pe parcursul a 30 de ani de la aderarea Republicii Moldova ca stat membru al ONU.