„Contribuţia savantului Tudor Roşca în formarea cadrelor naţionale şi dezvoltarea sistemului de învăţământ superior autohton.”

La data de 25 mai, în incinta instituţiei a avut loc masa rotundă cu genericul „Contribuţia savantului Tudor Roşca în formarea cadrelor naţionale şi dezvoltarea sistemului de învăţământ superior autohton.”
Tudor Roşca. Un nume de referinţă în ceea ce priveşte jurisprudenţa. Un pedagog şi un cercetător subtil. Un intelectual fin şi un om sensibil. Un adevărat patriot, iubitor de neam şi de limbă.
La 29 mai 2017 regretatul T. Roşca, primul comandant desemnat, cel care a pus bazele Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”, ar fi împlinit respectabila vârsta de 70 de ani.
Atunci când un om părăseşte această lume, se goleşte un colţ din sufletul celor care l-au cunoscut. Se goleşte pentru a se umple cu amintiri. Astfel, la comemorare au participat dl Babin Oleg, viceministru al Afacerilor Interne, dl Balan Oleg, ex-ministru al Afacerilor Interne, doctor habilitat în drept, dna Dina Roşca, soţia regretatului, dl V. Moraru, dl V. Bujor, dl Ch.Levinţa, dl L. Berechet, dl C. Golan şi alţi colegi, profesori, angajaţi care l-au cunoscut şi au contribuit la promovarea şi transmiterea cunoştinţelor, dăruind societăţii specialişti de valoare pentru Organele de drept din Republica Moldova.
Dl S. Carp, Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, a accentuat rolul considerabil al dlui T. Roşca în istoria instituţiei. Dascăl, manager, profesionist, dumnealui personal a constituit nucleul colectivului profesoral – didactic bine instruit şi a elaborat primul plan de învăţământ al instituţiei. Sub conducerea sa au fost făcuţi paşi concreţi pentru instituirea învăţământului postuniversitar şi crearea facultăţii de perfecţionare a cadrelor poliţieneşti, a fost înfiinţat Senatul Academiei, dl comandant fiind primul preşedinte al acestui organ colegial suprem de conducere. Pentru tot ce a făcut şi realizat, în semn de profundă gratitudine, biblioteca Academiei poartă cu cinste numele „Tudor Roşca”. Astfel, studenţii şi profesorii au privilegiul de a căuta, de a cerceta, de a îndrăzni şi de a-şi stabili idealuri înalte întru prosperarea ţării.
În alocuţiunea sa dl O. Babin , absolvent al Academiei „Ştefan cel Mare”, a estimat contribuţia esenţială a primului rector la instruirea şi educarea cadrelor de jurişti pentru organele MAI, a vorbit despre atitudinea precaută faţă de studenţi şi darul său de pedagog şi îndrumător.
Dl O. Balan a ţinut să-şi exprime recunoştinţa pentru faptul că după terminarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, o pleiadă de absolvenţi ai acestei instituţii au fost angajaţi în statele Academiei, evidenţiind curajul şi dăruirea de sine a dlui T. Roşca. În acelaşi context dumnealui a menţionat că în prezent Academia „Ştefan cel Mare” este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior, care instruieşte cadre calificate pentru MAI.
Pentru omagiul adus soţului dna Roşca a mulţumit, confirmând că dumnealui a pus suflet în tot ce a făcut cu o dăruire infinită pentru Academie, studenţi şi colectiv. Toţi cei prezenţi şi-au exprimat solidaritatea faţă de familie şi imensa recunoştinţă pentru faptele frumoase pe care dl rector le-a realizat.
Astăzi, 29 mai, membri ai colectivului Academiei „Ştefan cel Mare” au depus flori la mormântul lui T. Roşca. Nu ne este dat foarte des în viaţă să întâlnim oameni care să fie deschişi, calmi şi foarte fermi deopotrivă.
Pentru toată dedicarea Vă mulţumim, Domnule Comandant!