Curs de formare managerială de Nivelul I – management de bază

În perioada  20.05.2024-14.06.2024, Direcția dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare”, a organizat cursul de formare managerială de Nivelul I – management de bază, în scopul formării competențelor manageriale necesare exercitării conducerii subdiviziunilor în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.

Astfel pe parcursul instruirii cursanţii au fost ghidaţi de către cadrele didactice ale instituție, formatorii cu experiență vastă în domeniu din cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia, dar şi au avut parte de invitaţi speciali precum jurnalistul, reporter TV8, Sergiu Niculiţă, Prorectorul Digitalizare din cadrul UTM, precum și Coordonator Strategic al Academiei de Securitate Cibernetică, Dinu Ţurcanu.

În decursul a 160 de ore academice de instruire, au fost abordate subiectele privind planificarea, organizarea, coordonarea și controlul managerial; comunicarea managerială; managementul stresului; managementul emoțiilor; managementul conflictelor; leadershipul; crearea, dezvoltarea și conducerea echipei; disciplina și integritatea profesională; securitatea informațională.

La sfârşitul cursului audienţii au fost supuşi testării prin Sistemul Informaţional RERU, iar lucrările practice ale acestora, au fost testate prin programul licenţiat al Academiei „Ştefan cel Mare”, antiplagiere.

Competenţele şi abilităţile profesionale formate în cadrul cursului managerial de către cei 37 de angajaţi au fost confirmate prin certificatul de absolvire.