Cursul perfecționare/specializare cu tematica „Activitatea de menţinere a ordinii şi securităţii publice (Violenţa în familie)”

În perioada 23-27.01.2017, în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, conform Ordinului MAI nr.169 din 09.06.2016 cu privire la organizarea cursurilor de perfecționare/specializare pentru anul de studii 2016-2017, se organizează şi se desfăşoară cursul perfecționare/specializare cu tematica „Activitatea de menţinere a ordinii şi securităţii publice (Violenţa în familie I)”, la care participă 29 ofiţeri de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei al MAI.
Obiectivele desfăşurării cursurilor de formare profesională continuă constau în consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin diverse metode de instruire în domeniul specializării cu valorificarea abilităţilor şi competenţelor profesionale. Participanţii la cursul de perfecţionare au luat cunoştinţă de ultimele modificări a legislaţiei în domeniu şi au fost instruiţi referitor la aplicarea corectă a acesteia în ajutorul victimelor.
Menţionăm faptul că pe parcursul procesului de studii angajaţii delegaţi la cursuri au desfăşurat lecţii la atelierele Poligonului de instruire şi perfecţionare al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în vederea formării deprinderilor necesare de intervenţie poliţienească în diverse situaţii pentru sporirea şi prestarea serviciilor poliţieneşti de calitate pentru societate.