Cursuri de instruire continuă în cadrul CIPAL

Formarea continuă are misiunea  de a promova cultura învățării. Astfel, în perioada 1-3 mai 2023, în cadrul  Departamentul formare continuă al Direcției ,,CIPAL” a Academiei ,,Ștefan cel Mare” s-a desfășurat cursul ,,Delicvența juvenilă”, destinat angajaților din subdiviziunile de securitate și ordine publică a IGP al MAI. Ca urmare au fost instruiți 20 de funcţionari publici cu statut special.

Pe lângă activităţile de instruire desfăşurate în vederea dobândirii cunoștințelor, deprinderilor, abilităților și aptitudinilor profesionale, poliţiştii şi-au consolidat comportamentul etic și integru, pentru  exercitarea calitativă a atribuțiilor funcționale, precum și au dezvoltat competențele profesionale în domeniul prevenirii și contracarării delicvenței juvenile.

Menţionăm, că pe parcursul acestui an  urmează a fi desfășurate alte trei cursuri similare.

Totodată, în perioada 2-3 mai 2023, s-a desfășurat şi cursul „Traficul ilegal de droguri”.

Instruirea a avut drept scop formarea şi dezvoltarea abilităților practice de prevenire, documentare și combatere a traficului ilicit de droguri, recapitularea cadrului normativ în domeniul circulației ilegale de droguri, asimilarea cunoștințelor teoretice și formarea deprinderilor practice minime privind modul de desfășurare a acțiunilor procesuale.

Procesul de instruire a fost asigurat de către formatori din cadrul instituției, cât şi de către formatori invitaţi – practicieni cu experiență din cadrul entităților din subordinea MAI.

Competențele şi abilitățile profesionale formate pe parcursul instruirii de către cei 24 de polițiști, au fost confirmate prin certificatul de absolvire.