Cursuri manageriale pentru dezvoltarea abilităților de leadership și management al echipei de succes

Formarea managerială este semnificativă pentru succesul unei instituții. Calitatea procesului de management şi rezultatele obţinute de catre o instituție depind de nivelul de pregatire, calităţile şi deprinderile managerilor care conduc activitatea în instituții. De astfel de oportunități de dezvoltare profesională au beneficiat 35 funcționari publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI.

Cursul de Nivelul II – management superior s-a desfășurat în perioada 20-31 martie 2023 în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Instruirea a fost livrată de către formatori și specialiști în domeniu prin metode intercativ-practice pentru formarea competențelor necesare la realizarea eficientă a activităților profesionale.

Beneficiarii au avut parte de întrevederi și discuții, schimb de experiență și bune practice în domeniul respectării drepturilor omului – cu avocatul Anatol Munteanu; în domeniul egalității de gen și mecanismului de prevenire și combatere a discriminării la locul de muncă – cu avocatul Centrului de Drept al Femeilor, Arina Țurcanu; în domeniul rolului managerului în prevenirea sau gestionarea corectă și eficientă a unor cazuri de hărțuire sexuală sau hărțuire pe criteriu de sex/gen la locul de muncă – cu membra Asociației Femeilor în Poliție, Mariana Carabanov.

Evaluarea cunoștințelor manageriale a fost realizată de către Comisia de evaluare a MAI, prin prisma studiilor de caz: Mecanismul de prevenire și combatere a inechității, discriminării și hărțuirii din cadrul sistemului MAI; Stereotipuri/prejudecăți și riscuri asociate subdiviziunii dumneavoastră; Rolul conducătorului în identificarea, prevenirea și gestionarea inegalității șanselor la locul de muncă.

Promovarea cu succes a cursului a fost confirmată prin eliberarea certificatelor de absolvire a cursului înmânate funcționarilor publici cu statut special delegați la instruire din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI.

Trei absolvenți, care au obținut cele mai înalte medii, au primit diplome de merit din partea ministrei afacerilor interne, Ana Revenco.