1. Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licenţă (ciclul I) a Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică;
 2. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Facultăţii ,,Drept, administrație, ordine şi securitate publică” al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 3. Model de curriculum instituțional pentru studiile superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) realizate în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 4. Regulamentul privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 5. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master – ciclul II în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;
 6. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale a studiilor superioare de licenţă ( ciclul I ) în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova;
 7. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Structurii de autoguvernanţă studențească în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.
 8. Regulament сu privire la organizarea și desfășurarea în cadrul Academiei,,Ștefan cel Mare” а MAI а соnсursului profesorul аnului.
 9. GHID METODIC PENTRU ELABORAREA, PERFECTAREA ŞI SUSŢINEREA TEZELOR DE AN/ LICENŢĂ/ MASTER
 10. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea facultăţii.
 11. Regulament antiplagiat.
 12. Metodologia de recunoaștere a actelor și perioadelor de studii pentru continuarea studiilor;