Depunerea jurământului solemn de o nouă generaţie de apărători a-i ordinii de drept

Depunerea jurămîntului reprezintă o tradiție frumoasă, păstrată și transmisă prin generații.

Astfel, astăzi, 27 mai 2022, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc festivitatea de depunere a Jurământului solemn de către funcţionarii publici cu statut special. Prin urmare, cei 123 poliţişti şi salvatori/pompieri, sub faldurile drapelului, cu emoţii şi sentimentul de demnitate au rostit cuvintele sacre ale jurământului, au intonat Imnul Republicii Moldova şi au prezentat onorul în faţa conducerii Academiei şi a invitaţilor de onoare.

La ceremonie au fost prezenţi: Rectorul Academiei, Dinu Ostavciuc, Şeful Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Alexandru Oprea,Comandantul General al Inspectoratului General de Carabinieri, Ştefan Pavlov, Prim-prorectorul pentru studii şi management al calităţii, Iurie Odagiu, Şeful Direcţiei Urmărire Penală a IGP, Alexandru Ciobănaş, Şeful Inspectoratului Naţional de Securitate Publică al IGP, Vitalie Timotin, personalul academic şi rudele cursanţilor.

Rectorul, Dinu Ostavciuc, a transmis un mesaj de felicitare debutanţilor şi i-a îndemnat să protejeze ţara, să îndeplinească serviciul cu responsabilitate şi eficacitate zi de zi, precum şi să fie un exemplu demn de urmat pentru întreaga societate.

Ordinea și siguranța cetățenilor poate fi asigurată doar de către angajați bine instruiți, care trebuie să cunoască, să respecte și să aplice corect și nepărtinitor legile statului, să posede o pregătire fizică și tactică corespunzătoare și, indiferent de circumstanțe, să apere drepturile și liberățile cetățenilor, și să fie gata oricând să intervină pentru a oferi ajutor persoanelor aflate în situații de risc.