Informații generale.

Departamentul instruire auto și legislație rutieră exercită instruirea ințială a conducătorilor de autovehicule pentru categoria „B”, inclusiv formarea inițială pe domeniul rutier al funcționarilor publici cu statut special angajați din sursă externă, precum și de dezvoltare (formare) profesională continuă a personalului MAI, orientată spre formarea competenţelor profesionale avansate necesare în conducerea defensivă a autovehiculului, prevenirea accidentelor rutiere, acţionării responsabile şi operative în situaţiile de risc rutier.

Misiunea:

 1. formarea/dezvoltarea competențelor-cheie și formarea competențelor profesionale ale conducătorilor/conducătoarelor de autovehicule (categoria B),
 2. sporirea securității circulației rutiere și reducerea numărului de accidente rutiere cu implicarea angajațiilor MAI prin ajustarea ofertei educaționale la cerințele actuale ale siguranței traficului rutier;
 3. formarea abilităților de abordare comprehensivă (înțelegere rapidă și corectă), integratoare a conceptelor circulației rutiere în activitatea de conducere în siguranță a autovehiculelor în diverse contexte și situații rutiere;
 4. formarea și responsabilizarea formabiilor pe domeniul respectarii prevederilor legislației rutiere în conducerea autovehiculelor;
 1. crearea condițiilor optime pentru implimentarea programului de formare profesională a conducătorilor de autovehicule de categoria B, inclusiv prin valorificarea experienței internaționale în domeniu;
 2. reprezentarea în cadrul întrunirilor, atelierelor, meselor rotunde/coferințelor la nivel național și internațional pe domeniul securității circulației rutiere, dezvoltarea parteneriatelor pe subiecte de interes comun cu instituțiile de resort din Republica Moldova și străinătate.

Contacte:

mun. Chișinău, str. Sfânta Vineri, 7

e-mail: vadim.anghel@mai.gov.md

Informații utile:

Înmatricularea candidaţilor pentru obținerea competențelor necesare conducătorilor de autovehicule se efectuează în baza:

 1. actului de identitate;
 2. contractului, care stipulează condiţiile de instruire;
 3. adeverința medicală a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (F 083/e);
 4. avizul consultativ narcologic pentru dreptul de a fi admis la curs (F 092-1/e);
 5. concluzia psihiatrică privind aptitudinea de conducere a vehiculului;

Program de formare profesională a conducătorilor auto de autovehicule, categoria B

Regulamentul departamentului instruire auto și legislație rutieră