Structura şi denumirea subdiviziunii

Structura organizatorică şi statele de personal ale Direcției CIPAL sunt aprobate de către ministrul afacerilor interne și este următoarea:

  • Conducerea:
  • șef al Direcției CIPAL,
  • șef adjunct al Direcției CIPAL);
  • Subdiviziunile structurale ale Direcției:
    • Departamentul formare inițială subofiţeri;
    • Departamentul formare continuă subofiţeri;
    • Departamentul instruire auto şi legislaţie rutieră.

Conducătorii subdiviziunilor

Șef al Direcției CIPAL – comisar-șef Sergiu STARODUB,

e-mail: sergiu.starodub@mai.gov.md;

Șef adjunct al Direcției CIPAL – comisar-șef Corneliu RADU,

e-mail: corneliu.radu@mai.gov.md;

Șef al Departamentului formare inițială subofițeri, inspector principal Anatolie MATROSU,

e-mail: anatolie.matrosu@mai.gov.md;

Șef interimar al Departamentului instruire auto şi legislație rutieră, comisar Alexandr PATRAȘKO,

e-mail: alexandr.patrașko@mai.gov.md;