Oferta educațională la formarea profesională continuă (ofițeri)
Cursuri de perfecționare/specializare/recalificare
 Anul de studii 2022 – 2023

Semestrul I Anul 2022-2023

Nr. crt.Denumirea cursuluiNumăr de orePerioada desfăşurării
 1Comunicarea profesională2405.09.2022  – 07.09.2022
 2Migrație și azil (I)4012.09.2022  – 16.09.2022
 3Violența în familie (I)4012.09.2022 – 16.09.2022
4 Controlul și supravegherea trecerii frontierei4019.09.2022 – 23.09.2022
 5Securitate informațională2419.09.2022 – 21.09.2022
 6Egalitatea de gen și prevenirea discriminării2426.09.2022 – 28.09.2022
 7Curs de recalificare în domeniul ”Urmărirea penală”8003.10.2022 – 14.10.2022
 8Curs de recalificare în domeniul Activitatea specială de investigaţii8003.10.2022 – 14.10.2022
 9Activitatea interacțiune justiție2417.10.2022 – 19.10.2022
 10Activitatea de urmărire penală (I)4024.10.2022 – 28.10.2022
 11Intervenţia profesională (I)4024.10.2022 – 28.10.2022
 12Controlul intern managerial1624.10.2022 – 25.10.2022
 13Delicvența juvenilă (I)4031.10.2022 – 04.11.2022
 14Activitatea de ordine publică (I)4007.11.2022 – 11.11.2022
 15Activitatea specială de investigaţii (I)4014.11.2022 – 18.11.2022
 16Management operațional3221.11.2022 – 24.11.2022
 17Activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (I)4028.11.2022 – 02.12.2022

Semestrul II anul 2022-2023

Nr. crt.Denumirea cursuluiNumăr de orePerioada desfăşurării
 1Integritatea și prevenirea corupției2423.01.2023 – 25.01.2023
 2Activitatea juridică3230.01.2023 – 02.02.2023
 3Constatarea și documentarea contravențiilor4006.02.2023 – 10.02.2023
 4Cercetarea la fața locului4013.02.2023 – 17.02.2023
 5Supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice4020.02.2023 – 24.02.2023
 6Violența în familie (II)4027.02.2023 – 03.03.2023
 7Intervenţia profesională (II)4013.03.2023 – 17.03.2023
 8Activitatea tehnico-criminalistică  şi expertizei judiciare4020.03.2023 – 24.03.2023
 9Curs de recalificare în domeniul ”Urmărirea penală”8020.03.2023 – 31.03.2023
 10Curs de recalificare în domeniul ”Activitatea specială de investigaţii”8027.03.2023 – 07.04.2023
 11Migrație și azil (II)4027.03.2023  – 31.03.2023
 12Delicvența juvenilă (II)4003.04.2023 – 07.04.2023
 13Activitatea de urmărire penală (II)4003.04.2023 – 07.04.2023
 14Activitatea de ordine publică II4010.04.2023 – 14.04.2023
 15Activitatea specială de investigaţii  II4015.05.2023 – 19.05.2023
 16Activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (II)4022.05.2023 – 26.05.2023
 17Supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice4022.05.2023 – 26.05.2023
 18Constatarea și documentarea contravențiilor4029.05.2023 – 02.06.2023
 19Intervenția profesională (III)4029.05.2023 – 02.06.2023

Total planificat  pentru anul de studii 2022 -2023

36 cursuri; 1480 ore/50 credite.