Conducerea:

Marcel BOŞCANEANU – şef direcţie, comisar-șef, conf. univ., dr.în drept.

Anatolie CANANĂU – şef adjunct direcţie, comisar-şef, conf.univ., dr.în drept.

Date de contact:
mun.Chişinău, str. Gh. Asachi 21,tel. 022723448
marcel.boscaneanu@mai.gov.md
anatolie.cananau@mai.gov.md

Structura direcţiei:
Secţia management al calităţii
Serviciul proiectare didactică şi activitate metodică
Serviciul evidenţă şi acte de studii
Serviciul orientare profesională şi ghidare în carieră

Competenţe şi misiunea:
Direcţia studii şi management al calităţii (DSMC) este o subdiviziune din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM, instituită prin Ordinul MAI nr. 651 din 11 octombrie 2019 cu privire la aprobarea structurii statului de organizare şi organigramei Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.
DSMC al Academiei este structura de asigurare a managementului calităţii studiilor, proiectării activităţii didactice şi metodice, evidenţă şi acte de studii, orientarea profesională şi ghidarea în carieră cât şi de organizare a evaluării academice periodice pe baza criteriilor şi standartelor educaţionale naţionale.
Misiunea DSMC al Academiei constă în sprijinirea managementului calităţii şi în realizarea politicii Academiei în domeniul calităţii studiilor, prin proiectarea, implementarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a asigurării şi evaluării calităţii studiilor la nivel de facultate şi direcţii, elaborarea rapoartelor cu privire la managementul calităţii, în acord cu respectarea exigenţelor externe specifice asigurării şi evaluării calităţii.