Calendarul universitar pentru anul de învăţământ 2022-2023
Graficul săptămânilor pare şi impare semestrul II, anul universitar 2022-2023

Programul de studii 0421.1 Drept
Ciclul I licenţă

Ciclul II master

Orarul susţinerii tezelor de Master (seria de studii 2021-2023, cu durata 90 ECTS)
Orarul examenelor la sesiunea repetată (anul I, semestrul I)
Orarul examenelor la sesiunea repetată (anul II, semestrul I)

Programul de studii 0400.1 Administraţia publică
Ciclul I licenţă