Anul I

Orarul activităţilor didactice
Orarul activităţilor didactice la libera alegere

Sesiunea de examinare
Orarul evaluării unităţilor de curs la libera alegere
Orarul sesiunii de examinare

Anul II

Orarul activităţilor didactice
Orarul activităţilor didactice la libera alegere

Sesiunea de examinare
Orarul evaluării unităţilor de curs la libera alegere
Orarul sesiunii de examinare

Anul III

Orarul activitaţilor didactice

Sesiunea de examinare

Orarul evaluării unităţilor de curs la libera alegere
Orarul sesiunii de examinare
Orarul susţinerii examenelor şi a tezelor de licenţă