Educaţia spiritual-culturală a tinerii generaţii prin patrimoniu muzeistic

Educația culturală şi instruirea echilibrată pe mai multe domenii a viitorilor specialişti în domeniul dreptului, oferă un suport fundamental în formarea abilităţilor şi competenţelor profesionale.

În acest context, în perioada 26.09.2022-06.10.2022, Catedra management şi comunicare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a organizat numeroase vizite cu studenţii anului I şi II (instruire cu taxă) la Muzeul de Istorie Militară şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei din Chişinău.

Scopul organizării vizitelor la muzee a fost inspirarea studenţilor la cercetarea ştiinţifică şi cunoaşterea istorică, prin interacţiunea personală cu exponatele, care generează transferul imaginar în diferite epoci. Educaţia prin distingerea obiectelor cu valoare istorică, militară și culturală, a avut rol de a reconstitui atmosfera în care au trăit și creat personalitățile proeminente ale neamului nostru, în diferite perioade istorice. Experiența trăită de studenţi în cunoaşterea muzeistică nu va dispărea niciodată, având avantajul de a dezvolta creativitatea şi conexiunea perfectă cu aria spiritual-culturală a spaţului moldav.

Familiarizarea tinerii generaţii cu exponatele militare, vestimentaţie, tehnică, arme, documente istorico-militare dezvoltă spiritul civic şi patriotic al viitorilor apărători de drepturi şi libertăţi. Totodată, vizitele la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi informarea cu patrimoniul istorico-ştiinţific conform criteriului cronologic, pe epoci, formează atitudine şi respect faţă de istoria ţării noastre.

Deliberările ştiinţifice între studenţi şi ghizi au remarcat rolul considerabil al muzeelor în promovarea valorilor general umane, istorice şi culturale, a virtuţilor morale şi juridice. Evaluarea obiectivelor propuse în cadrul vizitelor ştiinţifico-istorice a evidenţiat dorinţa asiduă a tinerilor de a acumula cunoştinţe teoretice din domeniile militar, istoric, cultural şi juridic. Astfel, studenţii au menţionat impactul considerabil al cunoaşterii patrimoniului militar, istoric şi arheologic muzeal asupra formării personalităţii multilateral dezvoltate.