Elaborarea Cursului teoretico-practic „Tehnica specială în activitatea OAI” în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”

Recent, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, Catedra „Activitate specială de investigații și anticorupție” a fost elaborat și înregistrat în format electronic un important suport de curs în materia aplicării mijloacelor tehnice speciale de către organele polițienești în activitatea specială de investigație, urmărire penală și cea administrativă ai cărui autori sunt doctorul în drept Boris Glavan și doctorandul Ghenadie Calcavura.
Utilizarea mijloacelor tehnico-științifice în activitatea practică a Organelor Afacerilor Interne contribuie esențial la creșterea eficienței măsurilor întreprinse pentru realizarea atribuțiilor de serviciu cu privire la menținerea ordinii de drept și combaterea reușită a criminalității. Succesul, însă, este dictat de nivelul de pregătire al polițiștilor în vederea aplicării mijloacelor tehnice, iar rolul principal în pregătirea profesională a acestora îl are formarea abilităților și deprinderilor practice corespunzătoare.
În programul de instruire a studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI este introdus, ca disciplină de specialitate, cursul teoretico-practic „Tehnica specială în activitatea OAI”.
Lucrarea de față cuprinde un cumul minim de nouă teme, în format PowerPoint, cu multiple ilustrații și text de bază, menit să contribuie eficient la însușirea materialului didactic. Elaborarea va putea fi găsită și studiată în Biblioteca Generală „Tudor ROȘCA” a Academiei „Ştefan cel Mare”, în Biblioteca Specială a Academiei, cât și în cadrul Bibliotecii Publice de Drept.