Elaborarea Cursului universitar „Publicitatea imobiliară” în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” de către autorul Grigore Ardelean

Recent, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a fost elaborat și scos de sub tipar un important suport de curs în materia reglementării domeniului înregistrării bunurilor imobile, al cărui autor este doctorul în drept Grigore Ardelean.
Sub aspect structural, lucrarea se compune din șapte capitole și începe cu prezentarea generală a instituției publicității imobiliare, iar mai exact, cu descrierea esenței, necesității juridice şi economice în reglementarea condiției de publicitate imobiliară, a statutului și locului ei în sistemul dreptului, rolul și funcțiile acesteia, subiecții, obiectul și modalitățile de realizare, efectele și sancțiunea nerespectării condiției de publicitate a drepturilor reale imobiliare.
Cursul respectiv face referire și la regimul juridic specific bunurilor imobile, la sistemul organelor cadastrale, la procedura înregistrării bunurilor imobile, a actelor și faptelor săvârșite în privința lor, la modul și temeiurile de modificare și radiere a informației despre bunurile imobile și titularii lor, precum și la particularitatea înregistrării unor categorii aparte de drepturi reale (drepturile reale limitate), a modului deosebit de exercitare a drepturilor asupra lor, atât a celor reale, cât și a celor de creanță.
Acest suport de curs poate fi util unui spectru larg de cititori, în primul rând, studenților Facultăților de Drept, Cadastru, Geodezie și Construcții, dar și juriștilor, avocaților, notarilor, specialiștilor din domeniul activității cadastrale, precum și cetățeanului de rând, proprietar sau eventual proprietar de bunuri imobile sau alt titular de drepturi reale asupra lor.