Examinarea Tirului de tragere în vederea modernizării acestuia

Asistenţa externă, acordată de către partenerii externi de dezvoltare, continuă să ocupe un loc imperativ în dezvoltarea Academiei „Ştefan cel Mare”. Astfel în perioada 18-21 aprilie 2023, s-a desfăşurat examinarea infrastructurii Tirului de tragere a instituţiei, în vederea modernizării acestuia.

În acest context, Academia a fost gazda vizitei expertului internaţional în domeniul dezvoltării instituţiilor de aplicare a legii, Marek Woszczatynski, însoţit de echipa proiectului PNUD „Consolidarea capacităţilor de instruire ale Poliţiei din Republica Moldova”. Proiectul dat este implementat cu sprijinul financiar al Guvernului SUA.

Vizita delegaţilor s-a axat pe familiarizarea cu: dotările de armament şi echipamente utilizate în procesul de instruire şi dezvoltare a deprinderilor de mănuire a armei; metodologia predării, pregătirii de foc şi tragere; instrucţiunile şi regulile de tragere. Totodată, expertul a inspectat depozitele de echipament precum şi a asistat la cursurile de formare în domeniu.

În rezultatul vizitei s-a propus realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea modernizării Tirului de tragere al Academiei „Ştefan cel Mare”, cu stabilirea următorilor paşi în dezvoltarea şi îmbunătăţirea aptitudinilor şi capacităţilor de  aplicare a armelor de foc, de către studenţii şi angajaţii instituţiei.

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prenotat, reiese din scopul propus de Ministerul Afacerilor Interne în vederea consolidării formării profesionale orientate spre formatul practic, precum şi sporirii capacităţilor instituţionale prin modernizarea metodelor de învăţare, infrastructurii şi bazei tehnico-materiale a Academiei „Ştefan cel Mare” în conformitate cu bunele practici internaţionale.

  1. https://www.moldpres.md/news/2023/06/29/23005201

2. https://stiri.md/article/social/academia-stefan-cel-mare-va-avea-un-poligon-de-tragere-multifunctional

3. https://news.yam.md/ro/story/14333200

4. https://noi.md/md/societate/academia-stefan-cel-mare-va-avea-un-poligon-modernizat