Exerciţii demonstrative de aplicare a tacticii intervenţiilor poliţieneşti

La 14 ianuarie 2014 în incinta poligonului Academiei „Ştefan cel Mare” s-au desfăşurat exerciţii demonstrative de aplicare a tacticii intervenţiilor poliţieneşti în diferite situaţii complexe de încălcare a ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului.
Scopul exerciţiilor a fost acumularea experienţelor de coordonare a activităţilor de intervenţie, dezvoltarea capacităţilor de lucru în echipă, colaborarea eficientă dintre angajaţii diferitor structuri ale MAI, în cadrul intervenţiilor poliţieneşti, cu participare în grupuri mici şi mijlocii. Grupurile au fost formate din studenţi ai instituţiei, angajaţi ai Inspectoratelor raionale de poliţie, carabinieri şi angajaţi ai Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”.
Un aspect important al activităţii a fost elucidarea erorilor juridice şi psihologice ale poliţiştilor în cadrul acţiunilor şi prestării serviciilor de siguranţă cetăţenilor.
Activităţile au fost organizate şi supravegheate de profesorii catedrelor de profil cu concursul reprezentanţilor Inspectoratului General de Poliţie, Departamentului Carabinieri, Departamentului formare profesională şi managerială a Academiei.
La cantonament a asistat ministrul afacerilor interne Dorin Recean, Dlui a marcat importanţa pregătirii profesionale profunde a poliţiştilor, recent angajaţi în structurile IGP, a vorbit despre importanţa prestării serviciilor calitative populaţiei, cetăţenilor din sectorul deservit, precum şi despre integritatea profesională a angajaţilor din structurile centrale şi desconcentrate ale MAI. Cu acest prilej. Ministrul afacerilor interne a înmânat Academiei „Ştefan cel Mare” cheile de la două autoturisme noi care vor fi folosite la instruire şi a înmânat epoleţi cu următoarele grade speciale unor studenţi şi angajaţi. Ministrul a mai menţionat că anul 2014 va constitui un an al investiţiilor masive în baza materială a poliţiei, inclusiv a Academiei „Ştefan cel Mare”. Majorarea în 2014 cu 30 la sută a salariului constituie un efort de consolidare a instituţiei şi o motivare pentru angajaţi de a se perfecţiona şi de a presta servicii de calitate cetăţenilor.
În cadrul întrevederii cu personalul nou angajat, absolvenţi ai cursului de instruire iniţială, ministrul a accentuat importanţa autoinstruirii continue a fiecăruia, necesitatea de a se afla alături de cetăţeni şi a aplica corect legislaţia. Totodată a adus la cunoştinţă că încrederea societăţii în poliţie a crescut cu 7%, conform sondajelor independente, pentru început fiind un rezultat bun, însă sarcina este de a depune eforturile necesare în vederea sporirii considerabile a încrederii societăţii în poliţie, iar acest fapt depinde de fiecare angajat în parte.
Ministrul a pledat pentru menţinerea tuturor formelor de învăţământ în Academie, însă a menţionat necesitatea sporirii capacităţii de instruire a personalului angajat, aplicarea modulelor practice, în aşa mod ca fiecare poliţist să-şi cunoască atribuţiile bine, să aplice corect echipamentul din dotare şi comportamentul acestora să devină demn de încrederea societăţii.