Festivitatea de depunere a Jurământului solemn de către ofiţerii şi subofiţerii debutanţi

O nouă generaţie de apărători ai ordinii de drept, cu mândrie şi aspiraţii înalte spre viitor, au rostit ferm textul Jurământului Solemn şi au intonat Imnul Republicii Moldova, sub faldurile Drapelului de Luptă al instituţiei.

Ceremonia solemnă de depunere a Jurământului a avut loc astăzi, 26.08.2022 pe platoul Academiei „Ştefan cel Mare”, în prezenţa Ministrului afacerilor interne, doamnei Ana Revenco, a Secretarului de Stat, doamnei Daniela Misail-Nichitin, factorilor de decizie din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI, rectoratului, părinţilor şi rudelor.

Făgăduinţa solemnă de astăzi, reprezintă prima treaptă de afirmare, angajament şi responsabilitate în profesiunea aleasă.

În cadrul părţii solemne dar şi în afara acesteia debutanţilor le-au fost transmise mesaje de felicitare cu îndemnări de a-şi asuma conştient responsabilitatea, de a-și servi ţara cu devotament, de a respecta actele normative în vigoare şi de a fi mereu în sprijinul cetăţenilor.

Cursul de formare profesională inițială  pentru cei 23 ofițeri angajați din sursă externă (15 ofițeri angajați în cadrul IGP și 8 ofițeri angajați în cadrul BMA) și 133 subofițeri angajați din sursă externă (68 subofițeri de poliție, 15 subofițeri carabinieri, 24 subofițeri polițiști de frontieră, 26 subofițeri salvatori/pompieri) din cadrul MAI are drept scop obținerea cunoștințelor teoretice și abilităților practice specifice domeniului de activitate în vederea îndeplinirii calitative a atribuțiilor şi misiunilor de serviciu.