Festivitatea de depunere a Jurământului Solemn de către ofiţerii şi subofiţerii debutanţi

O nouă generaţie de apărători ai ordinii de drept, cu mândrie şi aspiraţii înalte spre viitor, au rostit ferm textul Jurământului Solemn şi au intonat Imnul Republicii Moldova, sub faldurile Drapelului de Luptă al Academiei „Ștefan cel Mare”.

Ceremonia solemnă a avut loc astăzi, 26.05.2023 pe platoul instituției, în prezenţa Ministrului afacerilor interne, Ana Revenco, a Secretarului de Stat, Daniella Misail-Nichitin, factorilor de decizie din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI, rectoratului, părinţilor şi rudelor cursanților.

Făgăduinţa solemnă de astăzi, reprezintă prima treaptă de afirmare, angajament şi responsabilitate în profesiunea aleasă.

În cadrul părţii solemne dar şi în afara acesteia debutanţilor le-au fost transmise mesaje de felicitare cu îndemnul de a-şi asuma conştient responsabilitatea, de a-și servi ţara cu devotament, de a respecta actele normative în vigoare şi de a fi mereu în sprijinul cetăţenilor.

Cursul de formare profesională inițială pentru cei 21 ofițeri şi 114 subofițeri angajați din sursă externă în cadrul MAI are drept scop obținerea cunoștințelor teoretice și abilităților practice specifice domeniului de activitate în vederea îndeplinirii calitative a atribuțiilor şi misiunilor de serviciu.