Finalizarea concursului de admitere la ciclul I – studii superioare de licenţă,pentru anul de studii 2017-2018

Astăzi, 3 august 2017, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-a finalizat concursul de admitere la ciclul I – studii superioare de licenţă, pentru anul de studii 2017-2018.
Astfel, cotele de admitere prevăzute de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.585 din 24 iulie 2017 „Cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2017-2018” au fost suplinite integral.
Cererile de contestare, de restabilire la studii, precum şi actele suplimentare necesare pentru completarea dosarelor, pot fi depuse până la data de 15 august 2017.
Abiturienţii admişi la studii se vor prezenta joi,10 august, orele 14:00 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare”, str. Sf. Vineri, 7 pentru familiarizarea cu condiţiile de desfăşurare a cantonamentelor militare.
Emoţiile celor admişi la studii au fost împărtăşite de părinţii şi rudele, care i-au susţinut pe parcursul acestei perioade.