Formarea formatorilor în cadrul MAI

Consolidarea sistemului de formatori în cadrul MAI constă în valorificarea potențialului profesional al specialiștilor cu o bogată experiență de activitate din cadrul subdiviziunilor MAI, în vederea instruirii teoretice și practice a angajaţilor, transmiterii cunoștințelor și deprinderilor profesionale avansate, a experiențelor și a bunelor practici.

În acest context, în perioada 16-27 octombrie 2023, în cadrul Departamentului formare continuă al Direcției ,,CIPAL” a Academiei ,,Ștefan cel Mare” s-a desfășurat cursul de instruire ,,Formarea formatorilor din cadrul MAI”, destinat celor 14 angajați din diferite subdiviziuni ale MAI.

Formatorii au fost selectați pentru a desfășura, preponderent, activități de instruire în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI și subdiviziunilor de formare profesională.

Subdiviziunile MAI vor putea folosi formatorii în funcție de nevoile instituționale, inclusiv, în procesul cursurilor de formare iniţială şi continuă, precum şi în activitățile de instruire în beneficiul altor entități naționale și/sau internaționale.