Mesaj de felicitare

STIMAŢI COLEGI!

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua ofiţerului de urmărire penală”, colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” vă adresează sincere felicitări pentru contribuţia apreciabilă, adusă întru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Apreciem înalt calităţile profesionale, perseverenţa, onestitatea şi responsabilitatea pe care le manifestaţi zilnic în abordarea sarcinilor încredinţate.

Pe această cale vă urăm sănătate, bunăstare, corectitudine şi verticalitate, noi performanţe şi realizări în activitatea Dumneavoastră.