A V I Z

Din motive organizatorice şedinţa Seminarului ştiinţific specializat, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema: „Vandalismul: analiza juridico-penală”, elaborată de către doctoranda Pilat Sofia, conducător ştiinţific: Ulianovschi Xenofon, doctor habilitat în drept, profesor universitar, se transferă pe data de 23.06.2017, orele 15-00. Seminarul ştiinţific specializat se va desfăşura în Sala de conferinţă a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM (str. Gh. Asachi, 21).