1. Alexandru Zosim, Şef catedră, conferenţiar universitar, doctor  în drept, comisar şef,
 2. Valentin Chiriţa, conferenţiar universitar, doctor  în drept, comisar şef
 3. Cornel Osadcii, conferenţiar universitar, doctor în drept, comisar principal
 4. Sergiu Cojocaru, asistent universitar, magistru în drept, comisar
 5. Ion Rotaru, asistent universitar, magistru în drept, inspector principal
 6. Valentina Russu, asistent universitar, magistru în drept, inspector
 7. Gladchi Gheorghe, profesor universitar, doctor habilitat  în drept
 8. Ion Slisarenco, conferenţiar universitar, doctor în drept

Angajaţi pe 0,5

 1. Larii Iurie, profesor universitar, doctor în drept
 2. Radion Cojocaru,  profesor universitar, doctor în drept
 3. Carp Simion, profesor universitar, doctor în drept
 4. Ursu Veaceslav, conferenţiar universitar, doctor în drept
 5. Sergiu Secrieru, conferenţiar universitar, doctor în drept