Catedra Catedra drept public, securitate a frontierei, migrație și azil este una dintre primele subdiviziuni didactico-ştiinţifice de profil juridic întemeiată în Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, având iniţial denumirea de „Drept statal”, pe parcurs în rezultatul reorganizărilor denumirea acesteia a fost modificată.

Privind retrospectiv perioada de evoluţie a catedrei, putem constata că ea a fost marcată de eforturi susţinute şi emoţii, de aşteptări şi speranţe, de satisfacţii şi împliniri, de gânduri optimiste, dar mai ales de dorinţa puternică de a fi învingători în dificila operă de formare a unor oameni adevăraţi.

În perioada de constituire 1991-1994, Catedra îşi desfăşoară activitatea sub conducerea lui Dumitru Baltag, pe atunci doctor în drept, conferenţiar universitar. În calitate de şef al Catedrei Drept statal a realizat multiple cercetări de natură teoretică şi aplicativă cu privire la procesul de formare competentă a cadrelor didactice, conturând idei noi de realizare a procesului de formare pentru cariera profesională.

Catedra şi-a început activitatea didactică în octombrie 1991 prin predarea a 4 materii: Teoria generală a statului şi dreptului, Istoria universală a statului şi dreptului ţărilor străine, Istoria statului şi dreptului Republicii Moldova şi Dreptul roman.

Mai târziu, spectrul disciplinelor predate devine mai diversificat: Dreptul constituţional, Dreptul administrativ, Sistemul organelor de drept, Dreptul financiar, Dreptul bancar, Dreptul mediului (începând cu 1992), Dreptul civil, Dreptul muncii, Procedură civilă şi Dreptul familiei (din 1993 până în trimestrul II al anului de studii 1994-1995).

În 1992, catedra îşi schimbă denumirea în Catedra Drept public.

Pentru asigurarea procesului de studii, în perioada de constituire a catedrei, sunt invitate și implicate în activitatea didactică unele cadre științifico-didactice din cadrul altor instituţii de învăţământ: Elena Aramă, Andrei Galben, Andrei Smochină și Boris Negru. În 1992, corpul profesoral-didactic este completat cu personal deținător de titluri științifice: Andrei Groza, doctor în istorie, Maria Orlov, doctor în drept, Silvia Goriuc, doctor în drept.

În perioada 1994-2002, Catedra este condusă de Ion Guceac, doctor în drept la acel moment. A urmat suplinirea subdiviziunii cu cadre de jurişti calificaţi, selectate preponderent din rândurile absolvenţilor Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti (O. Balan, P. Bălănel, I. Gruşca și M. Ivanov), precum și cu cei care au absolvit Academia de Poliţie ,,Ştefan cel Mare” (A. Guştiuc, I. Trofimov, A. Guţu și I. Ursan). O mare parte din ei au obținut pe parcurs titluri științifice și științifico-didactice, fiind avansaţi ulterior în diferite funcţii de conducere ale instituției în care activau sau ale altor instituții de învățământ superior, inclusiv în cadrul MAI. Și astăzi unii  din ei continuă să desfăşoare activitate ştiinţifico-didactică în cadrul Academiei.

De menţionat că într-o perioadă relativ scurtă Catedra Drept public a întreprins paşi siguri şi concreţi pe calea afirmării ca atare, inclusiv în domeniul ştiinţific. În primul rând, este vorba de eforturile depuse pentru crearea bazei metodico-didactice a catedrei.

Chiar în primii ani de activitate, în cadrul Catedrei Drept public a fost amenajat un cabinet metodic. Astăzi el dispune de o bibliotecă completată cu materiale didactico-metodice, monografii şi manuale donate de membrii catedrei: culegere de acte normative naţionale şi internaţionale sistematizate; catalogul bibliografic pentru fiecare disciplină de profil din cadrul catedrei; diverse schiţe, scheme şi alte materiale aplicate în procesul didactic. Graţie eforturilor depuse de membrii catedrei, au văzut lumina tiparului mai multe manuale şi cursuri de lecţii, care astăzi sunt studiate nu numai de studenţii Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, ci şi de studenţii altor instituţii de profil din republică.

La diferite etape, pe parcursul anilor, Catedra a fost condusă de către:

Dumirtu Baltag, doctor habilitat în drept, profesor universitar;

Ion Guceac, doctor habilitat în drept, profesor universitar;

Oleg Balan, doctor habilitat în drept, profesor universitar;

Igor Trofimov, doctor în drept, conferenţiar universitar;

Andrei Guștiuc, doctor în drept, conferenţiar universitar;

Ștefan Belecciu, doctor în drept, profesor universitar;

Igor Bantuș, doctor în drept, conferenţiar universitar;

Liliana Creangă, doctor în drept, conferenţiar universitar;

Mariana Pavlencu, doctor în drept, conferențiar universitar.

Fiind conştienţi de importanţa catedrei, ca unitate de dirijare şi supraveghere a activităţilor didactice, metodice, ştiinţifice şi educaţionale, munca didactică este principala formă de activitate a catedrei şi este organizată în conformitate cu planul şi programele didactice. Activitatea dată este îndreptată şi spre perfecţionarea metodelor de instruire şi educare a studenţilor, creşterea artei pedagogice a corpului didactic, elaborarea şi aplicarea formelor şi metodelor de organizare a procesului didactic.