Înfiinţarea Cercului Ştiinţific Studenţesc „Privata LEX” se încadrează în preocuparea permanentă a Catedrei „Drept privat”, de a atrage şi îndruma studenţii cu potenţial, în direcţia cercetării ştiinţifice specifice domeniului, de a-i integra în echipe de cercetare interdisciplinare deschizându-le noi orizonturi pe linie de cercetare ştiinţifică.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor este o componentă importantă în formarea lor profesională. Participarea la activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi ulterior elaborarea lucrării de licenţă sunt elemente de bază în orientarea profesională şi alegerea unei specialităţi.

În acest context, prezentul cerc are drept scop:

  • să devină o interfaţă între teoria şi practica domeniului contribuind la formarea aptitudinilor de cercetare și implementare a rezultatelor în practica profesională a participanţilor, pregătindu-i pe aceştia pentru activitatea de cercetare;
  • de a dezvolta aptitudini de cercetare în domeniul dreptului privat la tinerii cercetători şi de a crea deprinderi practice şi lucru în echipă;
  • este axată pe instruirea ştiinţifică şi metodologică extracuriculară şi voluntară de comun acord a cadrelor didactice şi studenţilor care manifestă interese ştiinţifice ce depăşesc programele obişnuite de instruire;
  • dezvoltarea abilitaților științifice de cercetare, aprofundarea cunoştinţelor în domeniul jurisprudenței, cizelarea spiritului analitic şi critic a studenţilor Facultăţii Drept, Administrare, Ordine şi Securitate Publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.

Cercul Ştiinţific Studenţesc „Privata LEX” reprezintă o activitate extracuriculară informală, ştiințifico-didactică și este coordonat de către cadrele didactice responsabile de activitatea științifică în cadrul catedrei.

Membrii cercului ştiinţific sunt studenţii Facultăţii Drept, Administrare, Ordine şi Securitate Publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, domeniul Drept, forma de învăţământ zi şi frecvenţă redusă (anul de studii I, II, III, IV), domeniul Protecţiei Persoanei şi a Proprietăţii forma de învăţământ zi.

Activitatea cercului ştiinţific „Privata LEX” este desfăşurată pe baza unei tematici prestabilite în conformitate cu planul de cercetări a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi a Catedrei „Drept privat”. Tematica cercetărilor științifice axându-se pe domeniile/ discipline predate în cadrul catedrei. Esența tematicii științifice este supusă unei evaluări permanente pentru a încadra problematica doctrinară, practica judiciară actuală existentă.