Componenţa actuală a catedrei o formează:

 • Igor Trofimov, şef catedră, doctor în drept, conferenţiar universitar;
 • Andrei Guştiuc, doctor în drept, conferenţiar universitar;
 • Liliana Belecciu, doctor în drept, conferenţiar universitar;
 • Grigore Ardelean, doctor în drept, conferenţiar universitar;
 • Andrian Creţu, doctor în drept, conferenţiar universitar;
 • Mariț Marcela, doctor în drept, conferenţiar universitar;
 • Marcel Boşcaneanu, doctor în drept, conferenţiar universitar;
 • Evghenia Gugulan, master în drept, doctorandă;
 • Alexandru Savva, master în drept, doctorand;
 • Mircea Gladchi, master în drept, doctorand;
 • Mihaela Pascal, master în drept, doctorandă;
 • Mihaela Bejenari, master în drept, doctorandă;
 • Vladimir Vasilița, master în drept, doctorand;
 • Slisarenco Lidia asistent universitar, master in drept;
 • Gherman-Grimailo Ana-Maria, masterandă.