Pregătirea fizică și de luptă a viitorilor funcționari ai Ministerului Afacerilor Interne constituie o direcție prioritară a procesului de instruire.

Activitatea catedrei s-a început odată cu formarea Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”, fiind parte componentă a catedrei Pregătire militară, fizică și de luptă. În vara anului 1991 s-au desfăşurat primele cantonamente militare cu studenţii înmatriculaţi, fiind pregătiţi către festivitatea consacrată depunerii Jurământului de credinţă Patriei şi Poporului.

Din anul 1993 catedra activează de sine stătător. În acest an, conform ordinului comandantului Academiei nr.4 din 29 ianuari, disciplina pregătirea fizică și de luptă a fost transferată din cadrul catedrei Pregătire militară, fizică și de luptă.

În calitate de conducător al subdiviziunii nou-create a fost desemnat Valentin Guţu, vice-campion european la judo, vice-campion al URSS la sambo, premiant al multiplelor turnee internaţionale, campionate şi spartachiade din cadrul URSS, maestru al sportului de clasă internaţională, antrenor emerit al Republicii Moldova, vicepreşedinte al Comitetului Naţional Olimpic din Moldova, Preşedinte al Federaţiei Naţionale de Judo, Cavaler al Ordinului „Ştefan cel Mare”. Domnia sa a pus temelia instruirii fizice și de luptă în cadrul Academiei și a condus catedra din ianuarie 1993 până în ultima zi a vieții sale, 1 septembrie 1998.

         La iniţiativa Dlui Valentin Guţu, în anul 1998 a fost înregistrat Clubul sportiv „Dacii” al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Scopul acestei asociaţii obşteşti a fost de a elabora programe de acţiuni pentru pregătirea fizică şi sportului de performanţă, regulamente pentru competiţii la diverse probe sportive din cadrul Academiei, coordonarea activităţii cadrelor didactice privind dezvoltarea culturii fizice, perfecţionarea cadrelor de antrenori, arbitri şi pregătirea instructorilor obşteşti pentru MAI.

Un rol important în pregătirea fizică a studenților și colaboratorilor Academiei l-au avut primii profesori, care au ținut cursuri la această disciplină: S. Carp, A. Cotorcea, M. Besconecinîi, I. Bojescu și V. Ciobanu. Mai târziu corpul profesoral didactic al catedrei l-au completat: V. Cernov, Gh. Moscalciuc, C. Croitoru, Gh. Scobioală, E. Pui, I. Danalachi, A. Ganușceac, S. Vezetiu, S. Colța, A. Curti, V. Ungureanu, I. Gheorghiu, M. Radov, Ed. Zosim, V. Gheorghiță, V. Gheorghiță, V. Tataru-Alexei, S. Remarenco, S. Berechelea, I. Galbură, L. Ciumac, I. Țurcan, E. Rusu, Iu. Ionel, M. Taran, V. Verhovețchi, M. Strechie, Gh. Prețivatîi, I.Cojocaru, I.Carajia, D. Coceban.

D-lor Anatol Cotorcea, Eduard Pui şi Ivan Gheorghiu li s-a conferit titlul de „Antrenor Emerit al Republicii Moldova”.

La diferite etape, pe parcursul anilor, catedra a fost condusă de către:

  1. Cojocaru Victor, anul 1991 – 1992;
  2. Gutu Valentin, anul 1993 – 1998;
  3. Cotorcea Anatol, doctor în pedagogie, anul 1998 – 2003;
  4. Ciubaciuc Mihail, anul 2004 – 2007;
  5. Pui Eduard, conferențiar universitar, anul 2007 – 2016;
  6. Gheorghiu Ivan, anul 2016 – 2019;
  7. Radov Mihail,  anul 2019 pînă în prezent.