Cercul Ştiinţific Studenţesc „LEX” al Catedrei „Procedură penală, Criminalistică şi Securitatea informaţional” reprezintă o structura ştiinifico-didactica a catedrei. Activitatea cercului este axata pe instruirea ştiinţifică şi metodologică extracuriculară şi voluntară de comun acorda a cardelor didactice şi studenţilor care manifestă interese ştiinţifice ce depăşesc programele obişnuite de instruire.

Scopul activităţii cercului constă în dezvoltarea abilitaților științifice de cercetare, aprofundarea cunoştinţelor în domeniul jurisprudenței, cizelarea spiritului analitic şi critic a studenţilor Facultăţii Drept, Administrare, Ordine şi Securitate Publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.

Cercul ştiinţific studenţesc „LEX” este coordonat de către, cadrele didactice responsabile de activitatea științifica în cadrul catedrei.

Membrii cercului ştiinţific sunt studenţii Facultăţii Drept, Ordine Publică şi Securitate Civilă, domeniul Drept, forma de învăţământ zi şi frecvenţă redusă (anul de studii II, III, IV), domeniul Protecţiei Persoanei şi a Proprietăţii forma de învăţământ zi (anul II de studii).

Activitatea cercului ştiinţific „LEX” este desfăşurată pe baza unei tematici prestabilite în conformitate cu planul de cercetări a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi a Catedrei „Procedură penală, Criminalistică şi securitate informaționala”. Tematica cercetărilor științifice axându-se pe domeniile/ discipline predate în cadrul catedrei. Esența tematicii științifice este supusă unei evaluări permanente pentru a încadra problematica doctrinară, practica judiciară actuala existentă.