Catedra a fost creată din anul fondării Academiei. Pe parcursul anilor evoluția catedrei a cunoscut mai multe reorganizări, inițial funcționând cu denumirea de Catedra „Discipline sociale”.

În primii ani de activitate, în cadrul catedrei activau doctori, conferenţiari universitari: G. Ţapu, O. Sedleţchi, L. Negară, S. Roşca, care ţineau cursuri la  disciplinele socioumane şi de cultură generală: filosofie şi istoria gândirii filosofice, politologie, istoria românilor, istoria culturii universale şi naţionale, istoria religiei, logică, etică şi estetică, psihologie. De la fondarea Academiei până în anul 2006 şefi de catedră au fost: L. Negară, dr. în filosofie, S. Roşca, dr. în filosofie. Pe parcurs s-au introdus cursuri speciale cu caracter aplicativ, reieşind din specificul instituţiei: etică profesională, sociologie juridică, filosofia dreptului, logică şi etică profesională, psihologie şi pedagogie judiciară.

În anii 2006-2016 în calitate de şef de catedră este numit Oleg Casiadi, doctor în filosofie, conferenţiar universitar. La iniţiativa şefului de catedră au fost suplinite cursuri noi cu impact dezvoltativ multilateral: Integrare Europeană, Poliţia în statele europene, Securitate Internaţională. În această perioadă a fost introdusă experienţa de dezvoltare din punctul de vedere al valorilor naţionale a studenţilor prin organizarea vizitelor la diverse instituţii culturale.

O perioadă scurtă, 2013-2015, catedra a făcut parte din catedra „Drept poliţienesc”, având denumirea de „Ştiinţe poliţieneşti şi socioumane”, iar din anul 2016 ea devine iarăși independentă, cu titulatura „Ştiinţe manageriale şi socioumane”.

În 2017, catedrei i s-a atribuit denumirea de „Catedra ştiinţe manageriale și socioumane” cu preluarea conducerii de către Aliona Bivol, doctor în psihologie, conferenţiar universitar şi majorarea numărului de discipline în planul de învăţământ universitar citite în cadrul catedrei: Management profesional, Conflictologie etc.

Reieşind din activitatea multidisciplinară şi punerea accentului pe dezvoltarea fenomenului de comunicare în rândurile audienţilor, catedra în 2019 a fost redenumită în catedra „Ştiinţe manageriale, socioumane şi comunicare profesională” cu adoptarea noilor cursuri de Comunicare profesională şi juridică.