Conferinţa interuniversitară studenţească – Protecia juridică a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova

La 04 decembrie 2017 la Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI a avut loc conferinţa interuniversitară studenţească cu genericul „Protecția juridică a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, celebrată la nivel mondial din 1992 la 03 decembrie.
În cadrul acestul for, organizat de către Catedra Drept public, au participat conducerea Academiei, directorul de program Keystone Moldova, cadre didactice ale instituţiei, studenţi ai Facultăţii Drept a Academiei, precum şi studenţi ai altor instituţii de invăţămînt, care au fost menţionaţi cu diplome de participare.
Discuţiile s-au axat pe dreptul la viaţa politică şi publică şi pe punerea în aplicare de către Republica Moldova a Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. S-a accentuat necesitatea implicării instituţiilor de stat, a societăţii civile în eliminarea discriminării pe criterii de dizabilitate şi conjugarea eforturilor pentru ca societatea să devină mai sensibilă la vulnerabilităţile acestei categorii de persoane.