Curs de formare managerială, nivelul I – management de bază

În scopul formării competențelor manageriale de bază necesare exercitării conducerii subdiviziunilor în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, în perioada 5-30 iunie 2023, Direcţia dezvoltare profesională a organizat Cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază, pentru 46 funcționari publici cu statut special.

Conform planului de studii, cursul a avut o durată de 160 ore, structurat în șase module, cuprinzând cele mai actuale subiecte: planificarea, organizarea, coordonarea și controlul managerial; comunicarea managerială; managementul stresului; managementul emoțiilor; managementul conflictelor; leadershipul; crearea, dezvoltarea și conducerea echipei; disciplina și integritatea profesională; securitatea informațională.

Dezvoltarea abilităților și formarea competențelor manageriale de bază necesare exercitării conducerii subdiviziunilor au fost asigurate de cadrele didactice ale instituției și formatorii cu experiență vastă în domeniu din cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia.

În cadrul modulului „Securitatea cibernetică”, cursanţii au fost familiarizați  cu provocările și riscurile parvenite din mediul on-line și, nu în ultimul rând, cu activităţi de dezvoltare a unor deprinderi minim necesare și obligatorii pentru siguranța on-line, atât în cadrul instituției, cât și în afara acesteia. Totodată, delegaţii au fost familiarizaţi şi cu ultimele tehnologii inovative în domeniul securității informaționale. Instruirea a fost realizată de către prorectorul pentru digitalizare a Universităţii Tehnice a Moldovei, Dinu ŢURCANU.

La fel, reprezentanții secției nr. 1 a Direcției protecția informațiilor a Direcției generale protecție internă a SPIA al MAI, Alexandru Găină și Iurie Olaru au realizat cu cursanţii un brainstorming, în vederea aplicării corecte a cerințelor de securitate și a modului de implimentare eficientă a măsurilor de protecție a informațiilor atribuite la secretul de stat. În același context, schimbul de experiență și bunele practici în domeniul respectării drepturilor omului, au fost împărtășite de către avocatul Anatol Munteanu.

În perioada 29-30 iunie 2023 a fost desfășurată evaluarea cunoştinţelor cu eliberarea certificatelor confirmative de absolvire a cursului.