Cursurile de formare continuă „Educaţie pentru Drone”

La data de 3 iunie 2019 a luat sfîrşit cea de-a doua ediţie a cursurilor CIA eDrone desfăşurate în incinta Universităţii de Stat din Moldova ai cărui formator din partea ACAPOL a fost dl. Ion Corcimari, lector universitar al catedrei Drept public şi securitate a frontierei. Ceremonia de înmânare a certificatelor de absolvire a Cursului de formare continuă „Educaţie pentru Drone” a avut loc în Sala Senatului, USM. Specialişti din diferite domenii au realizat cu succes aceste cursuri şi au primit certificate înregistrate oficial de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Totodată, a avut loc o şedinţă comună cu partenerii naţionali ai consorţumului eDrone, ACAPOL fiind reprezentată de dna Victoria Jitari, director executiv al proiectului eDrone. Subiectele discutate s-au referit la planul de activitate a proiectului ce urmează a fi realizat pînă la finele anului 2019 şi desfăşurarea atelierului de lucru „Workshop on UAS applications”, eveniment care va avea loc la Chişinău în perioada 12-15 iunie curent.