Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul Facultății drept, administraţie, ordine şi securitate publică, pregătește specialiști pentru MAI și alte organe de aplicare a dreptului din Republica Moldova.

În cadrul Facultății are loc formarea profesională la două domenii incluse în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.482 din 28.06.2017:

CICLUL I – studii superioare de licenţă

  1. Domeniul general de studii: 042 Drept

Domeniul de formare profesională: 0421 Drept

Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență): 0421.1 Drept (cu frecvență, 240 ECTS, studii cu finanțare bugetară, durata studiilor 4 ani).

În cadrul programului se realizează specializări: activitate de urmărire penală (ofițeri de urmărire penală), activitate specială de investigații (ofițeri de investigații), expertiză judiciară (experți criminaliști).

Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență): 0421.1 Drept (cu frecvență redusă, 240 ECTS, studii cu finanțare bugetară, durata studiilor 5 ani).

În cadrul programului se realizează specializări: activitate de urmărire penală (ofițeri de urmărire penală), activitate specială de investigații (ofițeri de investigații), ordine publică (ofițeri de ordine publică).

Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență): 0421.1 Drept (cu frecvență/cu frecvență redusă, 240 ECTS, studii contra taxă, durata studiilor 4/5 ani).

În cadrul programului se realizează specializări: activitate de urmărire penală și asistență juridică în instituții publice și private.

Absolvenților programului li se eliberează diplomă de licență, titlul obținut – licențiat în drept.

  1. Domeniul general de studii: 103 Servicii ale securității

Domeniul de formare profesională: 1032 protecția persoanelor și a proprietății

Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență): 1032.1 Securitate civilă și publică și 1032.4 Securitatea frontierei (cu frecvență, 180 ECTS, studii cu finanțare bugetară, durata studiilor 3 ani).

În cadrul programului de studii 1032.1 securitate civilă și publică se realizează specializări: activitate specială de investigații (ofițeri de investigații), ordine publică (ofițeri de ordine publică/carabinieri), securitatea penitenciară (ofițeri pentru administrația națională a penitenciarelor); programul de studii 1032.4 Securitatea frontierei – specializarea: securitatea frontierei (ofițeri ai poliției de frontieră).Absolvenților programului li se eliberează diplomă de licență, titlul obținut – licențiat în servicii ale securității.