Conducerea:

Elena Carp – șef departament.

Scurt istoric

1990

A fost fondată Biblioteca Generală a Academiei ,,Ștefan cel Mare,” a MAI, odată cu întemeierea Academiei Naţionale de Poliţie.

2012

Prin Hotărârea Senatului Nr. 5 din 16.05.2012, Biblioteca academiei a fost re-denumită în Biblioteca Generală „Tudor Roşca” în numele primului rector, care a stat la baza fondării instituției.

2019

Biblioteca Generală „Tudor Roșca” primește statutul de Centru Informare și Biblioteconomie al Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI.

2020

Departamentul Informațional Biblioteconomic a fost instituit prin Ordinul MAI nr. 651 din 11 octombrie 2019 cu privire la aprobarea structurii statului de organizare şi organigramei Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.

Departamentul este parte integrantă a Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI, care participă activ la procesul de instruire, formare și educare, precum şi la activitatea de cercetare, deservind prioritar studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din mediul academic.

Misiunea:

Departamentul informaţional biblioteconomic constă în realizarea funcţiilor informaţională şi educativă, prin actualizarea continuă și dezvoltarea unei baze info-documentare, destinate susţinerii programelor de învăţământ și de cercetare, ce se desfășoară în cadrul Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI.

Colecțiile bibliotecii au sporit an de an, urmând procesul de dezvoltare al Academiei ,,Ștefan cel Mare”. Biblioteca a organizat și a dezvoltat fondul documentar, îmbogățindu-l cu publicații provenite prin achiziție, schimb de publicații, donații de la oameni de cultură și instituții. Astăzi, colecția Departamentului informațional biblioteconomic cuprinde o mare varietate de lucrări și publicații din diferite ramuri ale dreptului, științelor sociale, istoriei și din alte domenii în conformitate cu cerințele informaționale ale utilizatorilor și corespunzător activitații de cercetare științifică, desfășurată în cadrul instituției. La oferta informațională, pe lângă publicațiile în format tradițional pe care biblioteca le pune la dispoziția cititorilor pentru studiu, comunitatea academică beneficiază de acces electronic la literatura științifică și cercetare internațională. Prin Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, este asigurat accesul la un șir de baze de date științifice internaționale.