Informații generale.

Departamentul instruire auto și legislație rutieră exercită instruirea și perfecţionarea profesională a cadrelor pentru organele şi subdiviziunile MAI într-un sistem unic de instruire a colaboratorilor de poliţie, ce asigură succesiunea între verigile sistemului de pregătire în domeniul traficului rutier.  

Departamentul instruire auto și legislație rutieră are misiunea de instruire a specialiștilor de înaltă calificare prin formarea profesională continuă a conducătorilor de autovehicule, categoria „B”, formarea inițială a funcționarilor publici cu statut special angajați din sursă externă, de dezvoltare (formare) profesională continuă a personalului MAI și altor organe de aplicare a legii, precum și asigurarea științifico-metodică a activității MAI și a autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia.

Misiunea:

 1. sporirea securității circulației rutiere și reducerea numărului da accidente rutiere prin absolvirea, de către persoana care se instruiește, studiilor în volumul corespunzător a legislației siguranța traficului rutier și mecanicii auto, și formării deprinderilor de aplicare a lor în traficul rutier;
 2. îndeplinirea cerințelor beneficiarilor prin organizarea și desfășurarea procesului de învățământ, astfel încât să realizeze competențele profesionale și atitudinal-comportamentale prevăzute de profilul profesional, precum și necesitățile de formare stabilite;
 3. asigurarea formării profesionale inițiale, formarea capacităților și competențelor profesionale necesare absolvenților pentru desfășurarea activităților specifice funcțiilor pe care le ocupă după finalizarea cursului;
 4. asigurarea standardelor de calitate a învățământului de formare profesională în concordanță cu prevederile specifice ale actelor normative în vigoare;
 5. formarea și dezvoltarea membrilor Departamentului instruire auto și legislație rutieră corespunzător valorilor etice și de integritate academică;
 6. încadrarea în prevederile legislației naționale privind evaluarea și acreditarea;
 7. participarea liberă la viața Departamentului instruire auto și legislație rutieră, reprezentarea în organismele naționale, care coordonează securitatea circulației rutiere din Republica Moldova și dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ superior, autoritățile și organizațiile din țară și străinătate.

Contacte:

mun. Chișinău, str. Sfânta Vineri, 7

e-mail: alexandr.patrasko@mai.gov.md

Informații utile:

Înmatricularea candidaţilor în conducători de autovehicule se efectuează în baza:

 1. actului de identitate;
 2. contractului, care stipulează condiţiile de instruire;
 3. adeverința medicală a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (F 083/e);
 4. avizul consultativ narcologic pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi (F 092-1/e);
 5. concluzia psihiatrică privind aptitudinea de conducere a vehiculului;
 6. 2 foto 3×4.

Program de formare profesională a conducătorilor auto de autovehicule, categoria B

Curriculum pentru formare profesională a conducătorilor auto de autovehicule categoria “B”