Activitatea Direcției este fundamentată pe normele juridice prevăzute în:
1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
2. Codul Educaţiei al RM nr. 152 din 17 iulie 2014;
3. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Legea nr. 142-XVI din 07.07.2005;
4. Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI;
5. Legea nr. 283–XV din 04 iulie 2003 cu privire la activitatea particulară de detectiv şi de pază;
6. Hotărârea Guvernului RM nr.193 din 24.03.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor”;
7. Hotărârea Guvernului nr. 667 din 08 iulie 2005 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază;
8. Hotărârea Guvernului nr. 778 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne;
9. Hotărârea Guvernului nr. 429 din 24.06.2020 cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții publice de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
10. Ordinul MAI nr. 190 din 14 iunie 2013 cu privire la aprobarea Concepţiei privind formarea profesională a personalului MAI;
11. Ordinul MAI nr. 195 din 18 iunie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea profesională iniţială a personalului cu statut special din MAI;
12. Ordinul MAI nr. 114 din 04.05.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea profesională continuă a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI”;
13. Ordinul MAI nr. 135 din 16.04.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind identificarea necesarului de instruire în cadrul MAI;
14. Ordinul MAI nr. 552 din 12.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la formarea şi dezvoltarea managerială a personalului Ministerului Afacerilor Interne.