Departamentul Limbi Moderne este o structură organizatorică şi funcţională din cadrul Direcției Dezvoltare Profesională abilitată să contribuie la formarea profesională, care asigură însuşirea disciplinelor de studii: limba engleză, limba franceză, limba română pentru alolingvi şi retorica juridică.

Departamentul Limbi Moderne planifică, desfăşoară şi evaluează cursuri de limbi străine pentru diferite categorii de vârstă, pentru angajații din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, conform nivelelor (iniţiere sau perfecţionare), racordate şi stabilite de Cadrul Comun de Referinţă pentru Limbi, definit de Consiliul Europei în 2001.

Prin definiţie, sarcina departamentului este de a cultiva şi cizela o expresie lingvistică corectă orală şi scrisă a limbii materne, dar mai cu seamă a limbilor de circulaţie internaţională sau străine, cum ar fi engleza şi franceza.

Departamentul Limbi Moderne reprezintă un colectiv bine consolidat cu obligaţiuni subordonate intereselor studentului şi multiplelor tipuri de activităţi cu aspiraţii şi tendinţe de viitor în ascensiune.

Membrii Departamentului Limbi Moderne:

Viorica Corceac – șef departament;

Nicolae Obreja – formator;

Ina Balan – formator;

Zinaida Chilimciuc – formator;

Ludmila Onica – formator;

Diana Șevcenco – formator;

Cristina Iftodi – formator.

Orientarea constantă în activitatea departamentului este munca metodico-didactică şi ştiinţifică: manuale, îndrumare, ghiduri, elaborări metodice, suporturi de curs, articole ştiinţifice, determinată de necesitatea implementării noilor metode, strategii şi concepte, care necesită abilităţi profesionale moderne, viziuni progresiste şi metode de predare actuale.

Din materialele ştiinţifico-didactice enumerăm următoarele studii: „Limba engleză” – I. Burbulea, 1996; „Manuel de fançais” – Z. Chilimciuc, I. Balan, 2003; „Procès. Justice. Civilisation” – Z. Chlimciuc, I. Balan, 2007; „Acquérir une culture juridique” – N. Obreja, 2010; „Autour du verbe. Compendium grammatical” – I. Balan, Z. Chilimciuc, N. Obreja, 2013; „English in use for Law-Enforcement. A Practical Course” – V. Corceac, D. Cebotari, 2015; „Autour du nom. Compendium” – N. Obreja, I. Balan, Z. Chilimciuc, 2016; „Des récits à énigme. Support de cours” – N. Obreja, I. Balan, 2019.

Departamentul asigură dezvoltarea unor competenţe specifice comune: capacitatea de a folosi corect  limbile străine studiate, capacitatea de orientare în spaţiul cultural străin, capacitatea de comunicare interculturală şi de facilitare a dialogului intercultural – competenţe pe care le dezvoltă disciplinele fundamentale din programele de studiu, prin pregătirea specializată a personalului pentru cunoaşterea limbilor străine, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi prin dezvoltarea competenţelor practice.

Date de contact:

mun. Chișinău

adresa: sf.Vineri, 7

Viorica Corceac (069993247)

E-mail: viorica.corceac@mai.gov.md E-mail: departamentullimbimoderne@gmail.com