Date de contact:
mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 21
Şef al Secţiei management al calităţii
a Direcţiei studii şi management al calităţii

DATE PERSONALE:
Numele, prenumele: Serghei BACINSCHI
Data naşterii: 16.05.1984
Naţionalitate: Republica Moldova
e-mail: serghei.bacinschi@mai.gov.md
Grad special: comisar principal

LIMBI VORBITE
Româna – maternă
Rusa – scris, vorbit
Engleza – nivel de comunicare

Educaţie şi formare:
2006 – 2007       – Master în drept privat. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
2002 – 2006       – Licenţiat în drept. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI

Componenţa şi date de contact:

Nr.Numele, PrenumeleFuncţia/ gradul speciale-mail
1.Cristina OSIPOVOfiţer principal, inspector superiorcristina.osipov@mai.gov.md
2.Liliana STAVEROfiţer superior, comisarliliana.staver@mai.gov.md
3.Sergiu COJOCARUOfiţer superior, comisarsergiu.cojocaru@mai.gov.md

Structural secția management al calității este o subdiviziune a Direcției studii și management al calității a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.

Misiunea de bază a SMC constă în asigurarea și eficientizarea procesului didactic prin implementarea unui management academic performant conform standardelor de referință a calității în corespundere cu exigențele impuse învățământului universitar juridic și polițienesc prin:

– promovarea managementului calității în educație;
– promovarea consecventă a vectorului european în dezvoltarea sistemului de învăţământ universitar din cadrul instituţiei;
– dezvoltarea cadrului de politici instituţionale în domeniul asigurării calităţii;
– asigurarea funcţionării unui sistem instituţional de management al calităţii;
– modernizarea sistemului de calitate în procesul educaţional;
– perfecţionarea mecanismelor de management în domeniile de studiu aprofundate ale instituţiei.

Competențe:

– asigurarea managementului calității serviciilor educaționale oferite de către Academie beneficiarilor de studii în cadrul instituției;
– monitorizarea implementării Strategiei privind asigurarea calității învățământului în Academia „Ștefan cel Mare” a MAI şi a standardelor naționale și internaționale;
– coordonarea măsurilor şi acţiunilor de asigurare a calităţii procesului instructiv-educativ;
– promovarea calităţii studiilor şi aportul la îmbunătățirea continuă a calității studiilor;
– participarea la planificarea şi evaluarea calității educației la nivel instituțional;
– asigură elaborarea, implementarea și efectuarea analizei rezultatelor sondajelor în rândul studenților, absolvenților, cadrelor didactice, angajatorilor, beneficiarilor şi înaintează propuneri privind înlăturarea problemelor și neajunsurilor relevate.

Graficul lecţiilor publice în semestrul I al anului de studii.