Evaluare externă „ARACIS”

În scopul asigurării bunei organizări şi desfăşurări a evaluării externe a programelor de studii la Drept, ciclul I, studii superioare de licenţă, Academia “Ştefan cel Mare” a MAI a fost supusă evaluării de către Agenţia Română de Acreditare a Calităţii din Învăţământul Superior (ARACIS) în perioada 9-15 iunie 2014.
La data de 29 decembrie 2014, în adresa Academiei a parvenit Raportul Agenţiei române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul superior, potrivit căruia, Programul de instruire la domeniul de formare profesională „Drept” satisface indicatorii de calitate.
În Raportul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, elaborat şi aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr.87/2006, s-a propus:
⇒ Acreditarea programului de studii universitare de licenţă DREPT din cadrul Facultăţii Ştiinţe Poliţieneşti;
⇒ Număr de puncte obţinut în urma evaluării programului: 109,5;
⇒ forma de învăţământ cu frecvenţă;
⇒ număr de credite – 240;