Inaugurarea cursului de formare managerială nivelul I – management de bază

În perioada 13 septembrie 2021 – 8 octombrie 2021, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare”,41 de angajați din cadrul autorităților administrative şi instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne participă la cursul de formare managerială de nivel de bază privind dezvoltarea aptitudinilor profesionale și consolidarea capacităților necesare pentru exercitarea procesului managerial.

Cursul este organizat cu prezenţa fizică și cu respectarea tuturor regulilor împotriva COVID-19, sub ghidarea unei echipe de formatori cu vastă experiență în domeniu din cadrul subdiviziunilor MAI, abordând subiecte privind managementul organizațional, procesele manageriale în cadrul organizației, instrumente manageriale eficiente de planificare, organizare, monitorizare și evaluare a activităților, etc..

Funcţionarea eficientă a fiecărei instituţii depinde în mare parte de calitatea managementului acesteia.