Patrimoniul muzeistic naţional – fundament pentru educarea spirituală-culturală a tinerii generaţii

În perioada 2-9 octombrie 2023, Catedra management şi comunicare profesională, a organizat vizite cu studenţii anului I, (instruire cu taxă), la Muzeul de Istorie Militară şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei din Chişinău.

Scopul organizării vizitelor la muzee a fost inspirarea studenţilor la cercetarea ştiinţifică şi cunoaşterea istorică, formarea unei educaţii culturale şi instruire echilibrată pe mai multe domenii a viitorilor specialişti în drept. Dezvoltarea viziunilor patriotice s-a realizat prin familiarizarea cu exponatele militare, vestimentaţie, tehnică, arme, documente istorico-militare, fapt care creează atitudini în raport cu istoria ţării şi respect faţă de personalităţile proeminente ale neamului nostru.

Interesul studenţilor faţă de excursiile organizate s-a manifestat prin deliberările ştiinţifice între studenţi şi ghizi, unde au fost puse în discuţie subiecte referitor la virtuţile morale ale strămoşilor noştri. Prin urmare, cunoaşterea patrimoniului naţional contribuie la formarea personalităţii multilateral dezvoltate şi îmbunătăţirea abilităţilor profesionale a viitorilor jurişti.