Profesia care inspiră

În perioada 12.05-15.05.2015 cadrul profesoral-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în comun cu angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au vizitat 20 de licee din republică în cadrul Proiectului „INSPIR-O” – Programul Naţional de Mentorat pentru Femei din Sistemul Afacerilor Interne.
Programul a fost implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în colaborare cu MAI cu suportul financiar al Fundaţiei de cooperare Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Cooperare Internaţională şi Dezvoltare (SIDA) şi al Ambasadei SUA în Republica Moldova prin intermediul Programului de Granturi pentru Democraţie, resurse acordate de Guvernul SUA.
În fiecare liceu au fost desfăşurate întruniri cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ. Tinerilor le-a fost transmisă adresarea dlui Oleg Balan, Ministru al afacerilor interne „Ne dorim şi vom depune efort pentru ca profesia de poliţist, carabinier, salvator să fie cât mai atractivă, să vă ofere încredere în sine şi să deschidă perspective noi în construirea unei cariere frumoase. Vă îndemnăm să croiţi un viitor mai aproape de nevoile cetăţeanului”.
Ofiţerii Academiei au menţionat că prima treaptă pentru a ocupa în una din funcţiile poliţieneşti a MAI este Academia „Ştefan cel Mare”, unde fiecare tînăr poate studia indiferent de rasă, gen, apartenenţă la minoritate naţională. Liceenii au fost informaţi cu condiţiile de admitere la studii la Facultatea Ştiinţe poliţieneşti, fiindu-le repartizate pliante.
Pentru educarea militaro-patriotică a tinerei generaţii, bibliotecile liceelor au primit cîte un CD ce conţine 5 filme documentare realizate de către Academie (Moldova între tradiţie şi contemporanietate; Ecoul gloriei militare a neamului românesc în opera lui Mihai Eminescu; Evoluţia flotei militare în perioada domniei lui Ştefan cel Mare; Din neam de viteji; Itinerar istoric) şi lucrarea „Tradiţii militare” (Trecut, prezent şi viitor).