REGULI DE ETICĂ A REVISTEI ȘTIINȚIFICO-PRACTICELEGEA ȘI VIAȚA”

1. Revista științifico-practică „Legea și Viața” (în continuare Revistă) promovează cele mai înalte standarde de etică a publicării și aplică toate măsurile posibile împotriva oricăror malpraxis în publicare.

2. Autorii, recenzenții și editorii au responsabilitatea de a îndeplini aceste standarde.

3. Autorii garantează că:

  1. manuscrisul este o lucrare proprie, originală și că nu a fost publicat anterior și nici nu este în prezent pentru publicare în altă parte;
  2. sursele oricăror idei și/sau cuvinte din manuscris care nu sunt proprii au fost atribuite în mod corespunzător prin referințe bibliografice adecvate și folosind citate.

4. În caz de încălcare a dreptului de autor sau în caz de plagiat, întreaga responsabilitate revine autorului articolului.

5. Colegiul de redacție al Revistei științifico-practice „Legea și Viața” nu își asumă nici-o răspundere pentru încălcarea de către autori a reglementărilor cuprinse în legislația dreptului de autor și realizarea plagiatului.

6. Dacă se descoperă un caz de încălcare a legii dreptului de autor/plagiat, manuscrisul va fi respins sau un articol publicat va fi retras.

7. Revista este scutită de orice răspundere cu privire la opiniile autorilor cuprinse în articolele publicate.

8. Elaborarea manuscrisului trebuie să îndeplinească cerințele pentru editare. Manuscrisul trimis trebuie să respecte cerințele de scriere disponibile pe site-ul Revistei la rubrica „Condiții de publicare”.

9. Revista nu acceptă lucrări care au fost deja depuse parțial sau integral într-un articol publicat sau care sunt descrise într-un alt articol trimis sau acceptat de alte publicații electronice sau tipărite. În cazul unei publicații redundante, manuscrisul va fi respins sau un articol publicat va fi retras.

10. Datele teoretice și empirice trebuie să fie reprezentate cu acuratețe în manuscris.

11. Prezentarea cu bună știință a datelor false sau falsificate poate constitui un motiv de respingere sau retragere a manuscrisului articolului publicat.

12. Autorii sunt responsabili pentru obținerea permisiunii scrise de a include orice imagini/opere de artă sau documente/texte pentru care nu dețin drepturi de autor în articolele lor sau pentru a adapta orice astfel de imagini/opere de artă sau documente/texte pentru a fi incluse în articolele lor.

13. Deținătorul drepturilor de autor trebuie să fie conștient în mod explicit că imaginile/opera de artă sau documentele/textele vor fi disponibile gratuit online ca parte a articolului.

14. Numele autorilor ar trebui să fie enumerate pe articol în ordinea contribuției lor la articol. Toți autorii își asumă responsabilitatea pentru propriile contribuții.

15. Numai acele persoane care au adus o contribuție substanțială ar trebui inidcate ca autori. Autorul corespunzător trebuie să se asigure că toți coautorii adecvați și nici un coautor nepotrivit nu sunt inclus în articol și că toți coautorii enumerați au văzut și au aprobat versiunea finală a articolului și au fost de acord cu publicarea acestuia.

16. Sursele de sprijin financiar al cercetării materializate în manuscris (granturi, burse etc.) trebuie menționate în lucrare într-o notă de subsol atașată titlului articolului.

17. Autorii unui manuscris vor semna o declarație prin care își vor da acordul ca manuscrisul acceptat pentru publicare în Revista va apărea în format hârtie și online pe pagina de internet și va fi disponibil gratuit și gratuit utilizatorului sau instituției acestuia.

18. Utilizatorilor li se permite să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să imprime, să caute sau să creeze un link către textele integrale ale articolelor din Revistă fără a cere permisiunea prealabilă de la editor sau autor, dar cu respectarea următoarelor condiții:

  1. să menționeze numele (autorilor), titlul articolului, respectivul articol este publicat în Revista științifică „Legea și Viața” și să indice pagina/paginile citate ale revistei;
  2. să reproducă exact materialul atunci când este citat, folosit, discutat sau multiplicat;

19. Autorii ale căror manuscrise au fost selectate pentru publicare în Revistă vor trebui să completeze o declarație de drept de autor că manuscrisul le aparține, că sursele au fost citate corect, că nu au reproduce material din surse neautorizate și că manuscrisul nu a fost deja publicat în altă parte.

20. În cazul descoperiri unor erori sau inexactități semnificative în articolele publicate în Revistă, autorul are obligația de a anunța cu promptitudine editorii. și să coopereze cu aceștia pentru a corecta articolul sau a-l retrage după caz.

21. Manuscrisele primite spre publicare în Revistă vor fi revizuite folosind „sistemul de evaluare inter pares dublu orb”, respectând standardele internaționale ale revistelor științifice.

22. Orice articol trimis spre publicare va fi evaluat de Comisia de recenzare compusă din recenzenți din baza de date a Revistei.

23. Revizuirea se va face pe o bază anonimă (numele autorului nu este comunicat evaluatorilor; numele evaluatorilor nu este comunicat autorului).

24. Procedura de evaluare și recenzare a articolelor este descrisă Metodologia privind procedurile de recenzare a articolelor ştiinţifice publicate în Revista „Legea şi Viaţa” (a se vedea https://academy.police.md/reviste/procedura-de-prezentare-si-recenzare-a-articolelor-lv).

25. Recenzenții sunt obligați să refuze o invitație de a evalua un manuscris dacă conținutul manuscrisului nu corespunde domeniului lor de expertiză sau în cazul unui conflict de interese.

26. Informațiile sau ideile obținute de evaluatori prin procesul de evaluare inter pares trebuie păstrate confidențiale și nu trebuie utilizate în avantajul personal.

27. Toate manuscrisele primite spre revizuire trebuie tratate ca documente confidențiale și nu trebuie prezentate sau discutate cu alte persoane.

28. Atunci când își desfășoară evaluările, recenzenții sunt obligați să facă acest lucru cât mai obiectiv posibil, abținându-se de la a se angaja în critici personale la adresa autorului (autorilor).

29. Recenziatorii ar trebui să atragă atenția Comitetului de redacție asupra asemănărilor majore pe care le prezintă manuscris în raport cu alte articole sau lucrări publicate.

30. În urma evaluării, evaluatorii pot recomanda: publicarea articolului, publicarea articolului numai dacă acesta va fi modificat în conformitate cu observațiile făcute în Fișa de evaluare; nepublicarea articolului.

31. Redactorul-șef are responsabilitatea supremă de a decide dacă un manuscris înaintat Revistei ar trebui să fie publicat, iar în acest sens este ghidat de evaluările efectuate de recenzori științifici, de către prevederile acestor Reguli și evaluarea antiplagiat al manuscrisului.

32. Recenzenții vor evalua manuscrisele pentru conținutul lor intelectual, indiferent de rasă, gen, credințe religioase, origine etnică, cetățenie sau filozofie politică a autorului (autorilor).