Şcoala doctorală „Ştiinţe penale şi drept public”

CONDUCEREA:
Director Şcoala doctorală: Cojocaru Radion, dr., prof. univ.
Lista membrilor Consiliului Şcolii doctorale „Ştiinte penale şi drept public”.

DATE DE CONTACT:
Mun. Chişinău,Str. Gh. Asachi, 21
scoala.doctorala.st.penale@gmail.com
Panuş Carolina – 079603815
Moţpan Victor – 068375775
Condrat Natalia – 079603453

PREZENTARE
Programele de studii doctorale sunt dezvoltate ca parte componentă a învăţământului superior în continuarea ciclului II al studiilor superioare.

Studiile de doctorat reprezintă prima etapă a carierei ştiinţifice.Studiile superioare de doctorat, ciclul III, se organizează în cadrul Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” ce activează în baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie a Consiliului de conducere al ANACEC din data de 12.10.2016, pentru următoarele specialităţi:
552 – Drept public:
– specialitatea 552.02, Drept administrativ;
– specialitatea 552.04, Drept funciar şi al mediului;
– specialitatea 552.07, Drept contravenţional.

554 – Drept penal:
– specialitatea 554.01, Drept penal şi execuţional penal;
– specialitatea 554.02, Criminologie;
– specialitatea 554.03, Drept procesual penal;
– specialitatea 554.04, Criminalistică, expertiză judiciară şi investigaţii operative.

Şcoala doctorală are drept scop asigurarea calităţii şi eficacităţii procesului de cercetare ştiinţifică şi inovare, spre dezvoltarea resurselor umane prin şi pentru activitatea de cercetare, racordarea cercetării la sistemul european de valori şi recunoaşterea performanţelor în cercetare prin organizarea desfăşurării studiilor de doctorat.

Informaţii-evenimente:

Agenda Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective”, Ediţia a VI-a, 25 aprilie 2024

INVITATION to the International Scientific Conference April 25, 2024
AVIZ privind organizarea Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a VI-a. 25 aprilie 2024
Materialele Conferinţei ştiinţifice interuniversitară cu participare internaţională „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a V-a. 18 mai 2023

Admitere studii superioare doctorat, ciclul III

Aviz privind organizarea concursului de acordare a Bursei de excelenţă şi Bursei pe domenii ştiinţifice pentru studenţii-doctoranzi, anul de studii 2024-2025
AVIZ privind organizarea concursului intern al proiectelor de cercetare la studii contra taxă pentru anul de studii 2023-2024
AVIZ privind organizarea concursului intern al proiectelor ştiinţifice cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2023-2024
Aviz privind organizarea concursului de admitere la studiile superioare de doctorat (ciclul III), 2023-2024
În atenţia studenţilor-doctoranzi şi a candidaţilor la studii superioare de doctorat, ciclul III
Model de proiect de cercetare ştiinţifică pentru admitere la studii de doctorat