Subiecte pentru examinare în cadrul examenului de admitere la Şcoala doctorală „Ştiinţe penale şi Drept public” pentru anul de studii 2023-2024

Specialităţile: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 554.02 – Criminologie.
Specialitatea: 554.03 – Drept procesual penal.
Specialitatea: 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară şi investigaţii operative.
Graficul desfășurării examenelor de admitere în cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III, perioada 13-17.11.2023

Profilul Drept penal 554

Orarul activităţilor didactice în cadrul studiilor superioare de doctorat pentru perioada 03-18.06.2024, Profilul – Drept penal (Promoţia 2023-2027)
Orarul activităţilor didactice în cadrul studiilor superioare de doctorat pentru perioada 22-30.01.2024, Profilul – Drept penal (Promoţia 2023-2027)

Plan de învăţământ specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal
Plan de învăţământ specialitatea 554.02 – Criminologie
Plan de învăţământ specialitatea 554.03 – Drept procesual penal
Plan de învăţământ specialitatea 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Lista studenţilor-doctoranzi promoţia 2017-2021
Lista studenţilor-doctoranzi promoţia 2018-2022
Lista studenţilor-doctoranzi promoţia 2019-2023

Profilul Drept public 552

Orarul activităţilor didactice în cadrul studiilor superioare de doctorat pentru perioada 03-20.06.2024, Profilul – Drept public (Promoţia 2023-2027)
Orarul activităţilor didactice în cadrul studiilor superioare de doctorat pentru perioada 22-29.01.2024, Profilul – Drept public (Promoţia 2023-2027)

Plan de învăţământ specialitatea 552.02 – Drept administrativ
Plan de învăţământ specialitatea 552.04 – Drept funciar şi al mediului
Plan de învăţământ specialitatea 552.07 – Drept contravenţional
Lista studenţilor-doctoranzi promoţia 2017-2021
Lista studenţilor-doctoranzi promoţia 2018-2022
Lista studenţilor-doctoranzi promoţia 2019-2023
Lista studenţilor-doctoranzi promoţia 2021-2025
Lista studenţilor-doctoranzi promoţia 2022-2026

Lista proiectelor recomandate susceptibile de a participa la concursul de admitere la studii superioare de doctorat promotia 2023 – 2027 (studii ciclul III)

Graficul susţinerii celui de al III-lea referat în cadrul studiilor superioare de doctorat, (promoţia 2021, anul III), perioada 17.06-01.07.2024
Graficul susţinerii celui de al III-lea referat în cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III (promoţia 2020, anul III de studii), perioada susţinerii 19-23.06.2023
Graficul susţinerii celui de al ll-lea referat in cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III (promoţia 2020, anul III de studii), perioada susţinerii 30.01 – 17.02.2023
Graficul susţinerii l-lui referat in cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III (promoţia 2021, anul II de studii), perioada susţinerii 20.02 – 28.02.2023
Graficul susţinerii proiectului de cercetare şi a raportului de activitate ştiinţifică în cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III (promoţia 2022, anul I de studii), perioada susţinerii 11.09 – 13.10.2023
Graficul susţinerii raportului de activitate ştiinţifică în cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III (promoţia 2020, anul III de studii), perioada susţinerii 02 – 23.10.2023
Graficul susţinerii I-lui referat – fragment teză, in cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III (promoţia 2022, anul II de studii) perioada susţinerii 31.01.2024 – 15.02.2024
Graficul susţinerii celui de al II-lea referat – fragment din teză in cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III (promoţia 2021, anul III de studii) perioada susţinerii 31.01.2024 – 15.02.2024

CALENDAR ACADEMIC promoția anului 2023-2027, studii superioare de doctorat, ciclul III

CALENDAR ACADEMIC promoția anului 2022 studii superioare de doctorat, ciclul III
CALENDAR ACADEMIC promoția anului 2021 studii superioare de doctorat, ciclul III
CALENDAR ACADEMIC promoția anului 2020 studii superioare de doctorat, ciclul III
CALENDAR ACADEMIC promoția anului 2019 studii superioare de doctorat, ciclul III
CALENDAR ACADEMIC promoția anului 2018 studii superioare de doctorat, ciclul III