Tema tezei de doctor habilitat în drept: „Abordări conceptuale privind activitatea specială de investigaţii în condiţiile statului de drept”.
Autor: GLAVAN Boris, dr. în drept, conf. univ.
AVIZ susţinere publică.
Teza de doctor habilitat
Rezumatul tezei: RO / ENG
Competenţele candidatului: CV
Comisia de susţinere publică: Membrii comisiei

Tema tezei de doctor: „Instrumente juridico-financiare de protecție a mediului în cadrul activității economice”.
Autor: ȚERUȘ Ivan
AVIZ susţinere publică.
Teza de doctor
Rezumatul tezei: RO / ENG
Competenţele candidatului: CV
Comisia de doctorat: Membrii comisiei