Membrii Senatului sunt aleşi prin vot direct şi secret din personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi auxiliar. Studenții sunt reprezentaţi în senat în proporţie de 25%. Sânt din oficiu membri ai senatului rectorul, prorectorii, decanii, personalul ce ocupă funcții echivalate ca nivel ierarhic decanului.
Durata mandatului senatului este de 5 ani, sincronizată cu durata mandatului rectorului. Durata mandatului membrilor senatului din rândul studenţilor este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
Componenţa Senatului pentru legislatura 2019-2024 a fost aleasă în conformitate cu Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 10 din 14.01.2015.